Bericht

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Onze grootste belang is om een uitstekende service te bieden aan onze klanten, maar onze advocaten bevelen het aan dat wij deze Gebruiksvoorwaarden plaatsen. Wij vertrouwen erop dat u dit zult begrijpen.

 

Gebruiksvoorwaarden

 

Door gebruik te maken van (verbinding maken met) de Duuja/Visio-Rx Nederland website (“Website”), deze is gemaakt en wordt onderhouden door Visio Services International ltd., een firma in Cyprus (ook wel aangeduid als “wij,” “ons,” “onze,”, "Duuja" en “Visio-Rx”), gaat u ermee akkoord zich te houden aan onze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid.

 

U gaat een bindende overeenkomst aan. Door gebruik te maken van onze Website,  of door deel te nemen in een service verstrekt in verband met onze Website ("de Service"), stemt u ermee in zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Duuja/Visio-Rx. behoudt het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden onacceptabel vindt, dient u onmiddelijk te stoppen met alle gebruik van de Service en de Website en de Website te verlaten. U gaat akkoord door gebruik te maken van de service, inclusief het bestellen van producten op de Website. Uaat akkoord met dat de geschillen worden beslecht via het Nederlands Arbitrage Instituut en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u wettelijk in staat bent tot het aangaan van deze overeenkomst. Arbitrage zal worden uitgevoerd volgens de geldende Nederlands Arbitrage Instituut regels en de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Duuja/Visio-Rx is niet verantwoordelijk voor het volgende: U gaat akkoord met dat Duuja/Visio-Rx niet wordt geacht in verzuim te zijn van of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te hebben geschonden, voortvloeiend uit iedere vorm van vertraging, tekortkoming in het uitvoeren of onderbreking van de service, voortvloeiend uit direct or indirect van: (b) elke technische vereiste waarvoor u verantwoordelijk bent, (c) elk opzettelijk handelen of nalatigheid van u, (d) elke tekortkoming van elke derde partij hun service welke nodig is voor Duuje/Visio-Rx om de Service hieronder te leveren. Bijkomend, Duuje/Visio-Rx wordt niet geacht in verzuim te zijn van of enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te hebben geschonden en zal onschuldig gehouden worden als een gevolg voortvloeit uit iedere vorm van vertraging, tekortkoming levering, tekortkoming in het uitvoeren of onderbreking van de service, voortvloeiend uit direct of indirect: (a) overmacht, handelingen van enige overheidsinstantie, natuurrampen, oorlogshandelingen, oproer of terrorisme, stakingen of uitsluitingen, niet-geautoriseerde netwerk of de computer inbraak, of Internet-of computer-gerelateerde virussen, aanvallen van hackers of andere middelen door een derde partij, het falen van het internet en andere condities buiten onze controle.

 

Na het verbinden met onze Website, loggen wij anonieme data van u (inclusief, maar niet gelimiteerd tot uw IP adres, browser informatie en domein naamsverwijzing). Dit gebeurt elke keer wanneer u verbinding maakt met onze site.

Wij zetten ons in om uw persoonlijke gegevens privé te houden en te beschermen en als zodanig hebben wij een veiligheids-en privacybeleid ("Privacybeleid") opgesteld om u te informeren over de soorten van persoonlijke informatie die kunnen worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website, de reden waarom we deze informatie verzamelen, waarvoor we het gebruiken voor als wij deze informatie bekend te maken en hoe u dit kunt beheren. Klik hier om ons Privacybeleid te lezen.

 

Wij zullen niet uw persoonlijke gegevens verkopen, weggeven, ruilen, verhandelen of verhuren aan een bedrijf buiten Duuja/Visio-Rx. Bij het ontwerpen van deze Website hebben we ervoor gezorgd dat we alleen vragen om informatie die we nodig hebben om u te voorzien van de service die u hebt aangevraagd. Als gevolg daarvan is de informatie die wij verzamelen en opslaan afhankelijk van uw keuze hoe u gebruik wenst te maken van onze Website.

 

Naleving van intellectuele eigendomsrechten: bij de toegang tot onze website of het gebruik van de Service, stemt u in met de wet te gehoorzamen en de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Dit betekent dat u niet andere persoons informatie, gegevens, namen, handelsmerken of andere gegevens die niet uw eigen zijn, mag plaatsen op deze site of zijn formulieren en dat u geen gebruik mag maken van of het verzamelen van gegevens, tekst, foto's niet van u, geluiden of andere elementen van deze site voor welk doeleinde dan ook. 

 

Alle auteursrechtelijk beschermde inhoud van de website zijn copyright © 2010-2020 Visio Services Ltd. Alle rechten voorbehouden. Het Duuja en Visio-Rx logo en alle merken op de Website zijn het exclusieve eigendom van Visio Services International Ltd.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn op elk willekeurig moment onderhevig aan veranderingen. Bij een bezoek aan https://mijnmondbescherming.nl/ is het uw eigen verantwoordelijkheid om hier terug te komen en op de hoogte te zijn van de bijgewerkte versie, zoals terug te lezen op https://mijnmondbescherming.nl/gebruiksvoorwaarden.

Loading...