Bericht

Garantie en Retourbeleid

Garantie en Retour

Verkoopvoorwaarden, Garantie- en Retourbeleid

Duuja / Visio-Rx Nederland

 

 

Algemeen

 1. Duuja / Visio-Rx Nederland stelt alles in het werk om ter goeder trouw de nodige inspanning voor de Klant te verrichten, met als doel de winkelervaring van de Klant met https://mijnmondbescherming.nl / www.visio-rx.nl zo aangenaam mogelijk te maken.
 2. De verkoop van alle getoonde handelswaar bij Duuja / Visio-Rx is afhankelijk van de voorradigheid. Indien een artikel niet voorradig is, zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.
 3. Handelswaar die niet bij de klant kunnen worden afgeleverd, worden niet in rekening gebracht.
 4. Een aankoop wordt van kracht na ontvangst door de klant van een opdrachtbevestiging vanDuuja /  Visio-Rx.nl en na ontvangst van de betaling van deze bestelling door https://mijnmondbescherming.nl / Visio-Rx.nl.
 5. Door het aangaan van een verkooptransactie op https://mijnmondbescherming.nl / www.visio-rx.nl, bevestigt de Klant dat deze Verkoop Voorwaarden van toepassing zijn op de verkooptransactie alsmede alle geschillen als gevolg van een dergelijke transactie.
 6. Alle informatie en gegevens verstrekt door de Klant (met inbegrip van maar niet beperkt tot contactgegevens, afleveradres, betaalgegevens en voorschrift informatie) zijn actueel en correct.
  Terug naar boven

 

Omschrijving van Handelswaar

  1. De omschrijving van de handelswaar kan worden gevonden op https://mijnmondbescherming.nl / www.visio-rx.nl. Duuja / Visio-Rx Nederland stelt alles in het werk om er ter goeder trouw zorg voor te dragen dat alle geleverde handelswaar overeenkomt met wat getoond en omschreven wordt op https://mijnmondbescherming.nl / www.visio-rx.nl. Desalniettemin zou het kunnen voorkomen dat er kleine afwijkingen optreden ten opzichte van de omschrijving en/of specificatie van de handelswaar ten gevolge van aangebrachte wijzigingen door Duuja / Visio-Rx en/of leveranciers.
  2. Klant dient ouder dan 18 jaar te zijn.
  3. Iedere vorm van schade als resultaat van door de Klant verstrekte incorrecte informatie is voor verantwoordelijkheid van de Klant.
   Terug naar boven
  4.  

Bezorging

  1. De artikelen zullen worden verzonden naar het afleveradres dat door de Klant is vermeld op het bestelformulier nadat de betaling is ontvangen.
  2. De handelswaar zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd, echter er kunnen kleine vertragingen optreden. De door Duuja / Visio-Rx Nederland gespecificeerde verzenddatum en -tijd is slechts een benadering en is niet gegarandeerd.
  3. Duuja / Visio-Rx Nederland zal niet aansprakelijk worden gesteld voor iedere vorm van schade voortvloeiend uit vertragingen tjidens het bezorgen van de handelswaar.
   Terug naar boven
  4.  

Inspectie van Goederen

 1. Na ontvangst van de handelswaar wordt de Klant aangemoedigd om de goederen zorgvuldig te inspecteren. Indien de goederen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met Duuja / Visio-Rx Nederland. Maak in een dergelijk geval geen gebruik van de goederen.
 2. De Klant is aansprakelijk voor iedere vorm van schade aan of verlies van de handelswaar vanaf het moment van bezorging, tenzij de betreffende schade of het verlies valt onder het garantiebeleid van Duuja / Visio-Rx Nederland.
 3. Duuja / Visio-Rx Nederland is niet aansprakelijk voor de verzendkosten van retourzendingen, maar kan geheel naar inzicht van Visio-Rx er wel toe besluiten deze kosten voor zich te nemen, afhankelijk van de specifieke situatie.
  Terug naar boven

 

Prijzen en Betalingen

 1. Bij de op https://mijnmondbescherming.nl / www.visio-rx.nl vermeldde prijs is BTW inbegrepen.
 2. Verpakkings- en verzendkosten worden los vermeld op de orderbevestiging. 
 3. De geaccepteerde betalingswijzen bestaan uit de volgende methodes: (1) Creditcards: Visa / MasterCard / American Express / Discover; (2) iDeal (3) PayPal®; 4) Bankoverschrijving.
 4. Betalingswijzen zijn onderworpen aan autorisatie van de verstrekker van de creditcard, iDeal of PayPal®. Mocht autorisatie worden geweigerd, dan kan Duuja / Visio-Rx Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen bezorgen van de bestelde goederen.
  Terug naar boven

 

Doorverkoop van Handelswaar

 1. Bepaalde handelswaar kan specifiek voor de Klant  vervaardigd zijn en is in dat geval niet bedoeld voor doorverkoop aan derden.
  Terug naar boven

 

Opname van Telefoongesprekken

 1. Telefoongesprekken met medewerkers van Duuja / Visio-R Nederland kunnen worden opgenomen voor educatieve doeleinden danwel voor toekomstig gebruik.
  Terug naar boven

 

Retourbeleid

 1. In het geval de Klant handelswaar wil retourneren, zal eerst een Retour Autorisatie Nummer (RAN of RMA, Engels) moeten worden aangevraagd bij Duuja / Visio-Rx Nederland. Retourneringen zullen worden verzonden volgens specifieke instructies op https://mijnmondbescherming.nl / www.visio-rx.nl of zoals ontvangen van medewerkers van Duuja / Visio-Rx.
 2. Duuja / Visio-rx Nederland stelt alles in het werk om ter goeder trouw de problemen te verhelpen die de Klant mocht ondervinden met en/of aan door Duuja / Visio-Rx geleverde handelswaar.
 3. Geen Gezeur, Geld Terug Garantie:
  1. Gedurende de eerste 14 dagen na ontvangst van de handelswaar is klant in de gelegenheid om de handelswaar te retourneren tegen restitutie, zonder vragen die aan u gesteld worden, met inachtneming van bijkomende kosten voor het retour nemen daar waar van toepassing.
  2. Retourzendingen vereisen een Retour Autorisatie Nummer (RAN of RMA), welke bij Duuja / Visio-Rx Nederland kan worden aangevraagd per mail, chat of telefonisch contact.
  3. Retourzendingen zullen alle accessoires omvatten die gratis waren meegeleverd.
 4. Duuja / Visio-Rx Nederland is niet aansprakelijk voor de verzendkosten van retourzendingen, maar kan geheel naar inzicht van Duuja / Visio-Rx er wel toe besluiten deze kosten voor zich te nemen, afhankelijk van de specifieke situatie.
  Terug naar boven

 

Aansprakelijkheid

 1. Onder geen enkele omstandigheden zal Duuja / Visio-Rx Nederland, of haar medewerkers, agenten of subcontractanten aansprakelijk worden gesteld door de Klant voor bedrijfsmatige interrupties, derving van gebruik, inkomsten, informatie, winsten, overeenkomsten, clienten of geanticipeerde spaartegoeden. Noch zal Duuja / Visio-Rx Nederland verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van schade of schadevergoedingen.
 2. De maximale aansprakelijkheid van Duuja / Visio-Rx (waarbij inbegrepen die van haar medewerkers, agenten, of subcontractanten) jegens de Klant in verband met enige vorm van schade aangericht aan de Klant, eigendom van de Klant of derden als resultaat van verrichte acties danwel nalatigheid door Duuja / Visio-Rx bedraagt niet meer dan € 5.000 per door Duuja / Visio-Rx Nederland geleverde order aan Klant.
  Terug naar boven

 

Garantievoorwaarden

 1. Kwaliteitsbeleid:
  1. Duuja / Visio-Rx staat garant voor haar producten gedurende een periode van 12 maanden met betrekking tot alle fabricage- en materiaalfouten.
  2. Retourzendingen vereisen een Retour Autorisatie Nummer (RAN of RMA), welke bij Duuja / Visio-Rx Nederland kan worden aangevraagd.
  3. Verzendkosten voor retourzendingen i.v.m. garantiegevallen zijn voor rekening van Visio-Rx

 

Betrokken Partijen

 1. De aankoop van producten op https://mijnmondbescherming.nl / www.visio-rx.nl is een transactie tussen de Klant en Visio Services International ltd, een in Cyprus gevestigde onderneming.
 2. Iedere verkooptransactie (waarbij inbegrepen daaruit voortvloeiende bezorging en gebruik van de goederen) bij Duuja / Visio-Rx Nederland is onderhevig aan de wetten van de Republiek van Zwitserland.
 3. De termen "Duuja", "Visio-Rx.nl" en "Visio-Rx" zoals genoemd in deze Verkoopvoorwaarden dienen te worden geïnterpreteerd als zijnde een website in eigendom van Visio Services International ltd zoals genoemd in punt 1 hierboven en staat daarom gelijk aan Visio Services International ltd. 
 4. Deze overeenkomst is persoonlijk bedoeld voor de Klant en mag niet worden overgedragen aan een andere persoon of rechtspersoon.

Terug naar boven

Loading...