Bericht

COVID-19 virus bescherming

SARS-CoV2 virus bescherming

"Beter om actief bescherming te gebruiken i.p.v. op gunstig toeval te vertrouwen"

Corona SARS-CoV2 virus overdraagbaarheid en bescherming.


4 redenen waarom gezichtmaskers cruciaal zijn (scroll helemaal naar beneden)

 

Hoe verspreid het Corona virus zich?

Als iemand praat, niest of hoest dan kan het Coronavirus zich binnen in het druppeltje bevinden. Dit blijft enige tijd in de lucht zweven en kan zich door de lucht verspreiden voordat de zwaartekracht dit naar beneden trekt. Iemand die in aanraking komt met de druppeltjes loopt dan het risico deze in te ademen, of via de vingers en dan mond, neus of ogen binnen te krijgen. 

Door het dragen van een gezichtsmasker wordt het risico dat met virus besmette druppeltjes onze ogen, neus of mond bereiken enorm beperkt. 

Iemand die een oppervlak aanraakt waar virus druppels liggen loopt ook een infectierisico. Het coronavirus kan lang op vele oppervlaktes overleven. Vanaar dat het belangrijk is zo vaak de handen te wassen of te ontsmetten.

 

Waarom moet ik vaak mijn handen reinigen?

Het is verrassend hoe lang het virus op niet-schoongemaakte oppervlaktes kan overleven. Onderstaande tabel geeft een indruk van hoe lang dit voor andere, soortgelijke virusen is.

virus_persistenc

virus_persistenc

Met dit soort van overlevingstijden is het duidelijk waarom aanbevolen wordt om regelmatig de handen te wassen of te ontsmetten, en voorzichting te zijn met het aanraken van niet-ontsmette oppervlaktes. Via onze vingers zou het virus eenvoudig naar mond, neus of ogen kunnen worden overgebracht, waarna het in ons lichaam terecht komt.

 

Hoe verspreid het virus zich?

Het schijnt dat het virus zich hoofdzakelijk op 2 manieren verspreid:

1. In druppelvorm blijft het virus een aantal seconden zweven zodra iemand praat, zingt, niest of hoest. Het kan niet zo heel ver gaan voordat de zwaartekracht het weer naar beneden trekt. Maar iemand die in contact komt met de zwevende druppeltjes kan eenvoudig besmet raken. De grote druppels  komen niet zo ver (zelden verder dan 1,5 meter).  

2. Via oppervlaktes.. Het aanraken van besmette oppervlaktes vormt een besmettingsrisico. Zoals in bovenstaande tabel getoon kan het virus redelijk lang op een oppervlak overleven. Het devies is dan ook om de handen te wassen na aanraken van mogelijk besmette oppervlaktes, vooral in openbare ruimtes zoals bijvoorbeeld winkels.

 

Kan het virus zich via de lucht verspreiden?

Het is op dit moment niet helemaal duidelijk of de kleine druppels (aerosolen) die lang in de lucht blijven hangen (vooral binnenskamers) een rol spelen bij de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Mochten ze een rol spelen in de verspreiding, dan is dit waarschijnlijk een minder belangrijke verspreidingsroute dan van de grotere druppels. Het beeld van de verspreiding van het coronavirus is hetzelfde als dat van andere virussen die door grote druppels worden overgedragen.  

Het lijkt erop dat het virus wel in de fijne kleine druppeltjes kan zitten, maar dat de hoeveelheid virus daarin meestal niet voldoende is om iemand te infecteren. Dit kan anders zijn bij het sporten of zingen in een afgesloten ruimte. Of bij het samenkomen van grote groepen in een afgeslote ruimte. Opnames met hoge snelheidscamera's door Japanse wetenschappers hebben laten zien dat aerolen heel lang kunnen blijven zweven. Maar bij het openen van een raam waardoor circulatie ontstaat verdwijnen ze snel.

 

Waarom is het geen goed idee om mijn gezicht aan te raken?

Via mond, neus of ogen is het voor het coronavirus zeer eenvoudig om in ons lichaam te geraken. Vandaar dat afgeraden wordt om ons gezicht aan te raken nadat we met onze vingers een niet-ontsmet oppervlakte hebben aangeraakt.

Vanwege de lange overlevingstijd van het virus op vele oppervlaktesoorten is het verstanding om voorzichtig te zijn met het aanraken van oppervlaktes, vooral in publieke ruimtes. In ieder geval daarna zo snel mogelijk de handen te wassen of ontsmetten.

  

Hoe aannemelijk is het dat ik het virus verspreid?

Gemiddeld duurt het 5 tot 6 dagen tussen het geinfecteerd raken en het tonen van symptomen. Maar de incubatietijd kan in bepaalde gevallen wel tot 14 dagen bedragen. Het is goed om in acht te nemen dat tijdens de incubatietijd de virusdrager wel besmettelijk is en anderen aan kan steken - ook al voelt de geinfecteerde persoon zich prima. 

Zo'n 80 tot 85% van de geinfecteerde personen hbben geen of zeer milde symptomen. Maar ze kunnen wel degelijk anderen aansteken. Dit is het gevaarlijk aspect van het coronavirus.

 

Hoeveel virus moet ik krijgen om ziek te worden?

Ons afweersysteem schijnt kleine hoeveelheden van het virus wel aan te kunnen. 

Echter, naarmate de blootstelling aan hoeveelheden van het virus toeneemt, zo neemt ook het risico van het echt ziek worden toe.

Dit is de reden waarom het samenkomen in grotere groepen wordt afgeraden. In aanraking komen met het virus van 1 persoon is niet goed. Maar het virus van meerdere personen tegelijk krijgen zorgt voor een forse toename van de hoeveelheid virus en reduceert de mogelijkheid van ons immuunsysteem om dit te verwerken. 

De complete text kan hier gelezen worden.

 

Hoe serieus is COVID-19? Is het 'maar een griepje'?

Op basis van ervaringen van patienten die een ernstige vorm van COVID-19 hebben gehad lijkt het erop dat een aanzienlijk percentage na onslag uit het ziekenhuis een vorm van permanente longbeschadiging er aan overhoudt. 

Het virus tast de longen aan en brengt een ontstekingsprocess op gang. Deze video laat zien hoe dat gaat,  Let maar op de gele ontstoken plaatsen. Deze patient ligt aan een beademingsmachine.

De complete text kan hier gelezen worden.

 

Waarom dragen gezondheidszorg medewerkers beschermbrillen?

Het beschermen van de ogen is een goed idee aangezien we te maken hebben met een virus dat zich via de lucht kan verspreiden en via de ogen het lichaam kan binnendringen. Door de ogen extra bescherming te bieden wordt het infectierisico verminderd. 

Dergelijk anti-spat bescherming is een goed idee voor iedereen die met veel andere mensen in contact komt. 

 

Met dit alles in het achterhoofd, waarom is het dragen van een mondmasker een goed idee?

Er zijn 4 redenen om een mondmasker te dragen:

  1. Het vermindert het risico dat we een besmet zwevend druppeltje inademen. 
  2. Als we praten, hoesten of niezen dan blijven de druppeltjes in het masker en worden zo de mensen om ons heen beschermd. 
  3. Doordat het masker onze neus en mond bedekt raken we deze minder gemakkelijk aan met onze (mogelijk besmette) vingers.
  4. Ook al biedt een masker geen absolute 100% bescherming, toch zal het helpen om de virusbelasting veel lager te houden, met als resultaat dat ons immuunsysteem er hopelijk beter mee om kan gaan.

                                            

Voor meer informatie, raadpleeg de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Loading...